trendefarues

Innovia 4'ün imar planı iptal edildi!

İnşaat sektörünün en büyük firmaları arasında yer alan Yeşil Holding'e bağlı Yeşil İnşaat, Esenyurt'ta hayata geçirdiği Innovia 4 projesinin imar planı iptal edildi

Son dönemlerde yaşanan mağduriyetlerle sık sık gündeme gelen Yeşil GYO dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada Innovia 4 projesinin değerleme raporunu yayınladı. Değerleme raporunda şu ifadeler yer aldı; Değerleme tarihi itibariyle imar planı iptal edilmiş olan söz konusu proje üzerinde, ruhsat kapsamında inşa edilmiş ve halihazırda %50 inşaat seviyesinde bulunan yapıların mevcut durumu itibariyle kazanılmış hakkı bulunsa da, yeni imar planı ile getirilecek yapılaşma hükümleri netlik kazanmadan inşaata devam etme olasılığı bulunmamaktadır. Bu kapsamda parsel için yeni imar planı dahilinde getirilecek sınırlamaların mevcut projede müspet-menfi etkileri irdelenememektedir. Halihazırda mevcut tamamlanma seviyesi ile iskana bağlanarak kat mülkiyetine geçme ihtimali bulunmayan projede, fiili kullanım şekli ile tapu niteliğinin uyumsuz olması sebebiyle Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde “Proje” kapsamında GYO portföyüne alınması uygun görünmemektedir. İmar planı ile ilgili kısıtların giderilmesi sonrasında, projenin portföye alınması hakkında yeniden incelenmesi gerekmektedir.

5 binden fazla mağdurun bulunduğu Innovia 4 projesinin inşaatı Eylül 2018'de durmuştu. Yarım bırakılan evlerine yıllardır kavuşamayan Innovia 4 mağdurları yaşanan bu süreçte çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eylemlerde mağdurlar "Paramızı ödedik, evimizi istiyoruz!" ve "Evlerimiz çürüyor, devletimizden yardım talep ediyoruz!" yazılı pankartlar açmıştı. İnşaatı 2011'de başlayan ve 2013 yılında taahhüdü gerçekleşmeyerek yıllardır teslim edilemeyen Yeşil Inşaat Innovia 4 projesinde 6 bin 653 konut ve 175 adet iş yeri bulunuyor.
Başlarını sokacak bir ev alma hayaliyle biriktirdikleri paraları firmalara kaptıran binlerce konut mağdurunun yaşadığı sorunlar TBMM gündemine taşınmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi Esenyurt, Kadıköy-Fikirtepe, Tuzla ve Türkiye’nin diğer yerlerinde konut satış vaadiyle dolandırılanların mağduriyetleri ile ilgili araştırma önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin araştırılmasını istediği başlıklar şu şekilde;

1-Konut satış vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ifade edilen şirketler/firmalar ve bunlarla ilişkili diğer kişi ve kurumlar ile mağdur tüketicilerin mağduriyetlerinin ve sorunlarının,
2-Ticaret Bakanlığı ile Esenyurt Belediyesi'nin ve diğer sorumluların sorumluluklarının,
3-Konuyla ilgili adli süreçte yaşanan sorunların ve çözüm yollarının,
4-Anılan şirket/firma sahipleri ile bunlarla ilişkili diğer kişi ve kurumların konusu Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiillerden gelir elde edip etmedikleri ile bu gelirlerin aklanması yönünde faaliyetlerinin olup olmadığının ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bu süreçte yapılması gereken işlemlerin,
5-Mağdur vatandaşlarımın konut sahibi olabilmesi için yasalarda yapılması gereken değişikliklerin,
6-Vatandaşlarımızın ödemelerini yaptıkları konutları edinebilmesine yönelik çözümlerin,
7-Bundan sonra bu tür olumsuzlukların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarunca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.

TURKISH CITIZENSHIP

Developed in conjunction with Joomla extensions.