trendefarues

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı, yatırımcılarımızın talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunması faaliyetidir.
Yatırım Danışmanlığı Bölümü'nün nihai hedefi Visal Danışmanlık ve müşterilerimiz arasında uzun vadeli ve çok yönlü bir ilişkinin kurulması, sunulan tüm hizmetlerin düşmeyen standart ve artan kalite çizgisinde devamının ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Yatırımcı merkezli ve piyasa odaklı tecrübeli yatırım danışmanlarımız ve güçlü araştırma kadromuzun yarattığı sinerjiyi ürün çeşitliliğimiz ile birleştirerek sizlere yatırım kararlarınızda yol göstermekteyiz.
Uygunluk ve yerindelik testleri sonrası belirlenmiş risk getiri profillerine ve beklentilerine uygun yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, müşterilerimiz nihai kararlarını kendi insiyatifleriyle vermektedirler. Dijital çağın olanaklarından en iyi şekilde yararlanarak yatırımcılarımıza bilgi birikimimizi aktarmanın yanısıra yatırım ihtiyaçlarına yönelik kişiye özel ürünler oluşturmaktayız.


Yatırım Danışmanlığı Bölümü olarak sunduğumuz hizmetler;


Halka açık şirketler için Geri Alım Programı konusunda danışmanlık ve aracılık hizmeti
Halka açık şirketler için Likidite Sağlayıcılık işlemlerinde danışmanlık ve aracılık hizmeti
İşlem aracılığı (WLP ) faaliyeti danışmanlığı
Yurtdışı türev işlemler danışmanlık ve aracılık hizmeti
Yurtdışı hisse senedi piyasaları danışmanlık ve aracılık hizmeti
Kurumsal müşterilere "hedging" konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri